solia
06 آذر 1401 - 09:13

اتمام بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲ گانه

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اتمام بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خبر داد. امیر شهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اتمام بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خبر داد و گفت: نشست‌های مجزا برای بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ با حضور شهرداران و معاونین مناطق ۲۲ گانه به میزبانی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران و با مشارکت نمایندگان معاونت‌های هماهنگی امور مناطق و فنی و عمرانی و دفتر پایش و ارزیابی عملکرد، برگزار شد. شهرابیخبرنگار مهرگانهگانهمدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با بیان اینکه امسال تدوین بودجه بر اساس لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران صورت می‌گیرد، عنوان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مناطق از محورهای تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران بوده و در بخش تملک دارایی غیرمستمر نیز تأمین سرانه‌های خدماتی در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آن‌ها با مناطق برخوردار مدنظر قرار گرفته است. همچنین در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای مستمر و توسعه محله‌ای مستمر و هزینه‌ای به بازتوزیع عادلانه و لحاظ میزان کاربری‌های مناطق نیز توجه شده است. بازتوزیعوی با اشاره به اولویت‌گذاری رویکردهای شهردار تهران و شورای شهر در روند رسیدگی به پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۲ مناطق گفت: رویکردهایی چون همچون نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد محوری و همچنین اولویت‌های شورای ششم شهر تهران مدنظر قرار گرفته و اولویت بندی پروژه‌ها بر اساس آن صورت گرفته است. به گفته شهرابی، اجرای طرح جدید اصلاح ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی، باعث ادغام برخی از ردیف‌های بودجه‌ای تکراری و مشابه شد که این امر در جلسات بررسی بودجه پیشنهادی مناطق به تسهیل فرایند بودجه ریزی ۱۴۰۲ شهرداری تهران منجر شد. شهرابیریزیمدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، افزایش اختیارات مدیران اجرایی در انجام عملیات و هزینه کرد ردیف‌های اعتباری و رفع برخی از محدودیت‌های موجود، کاهش تعداد موافقت‌نامه‌های شرح عملیات و امکان مبادله با کیفیت و محتوای قابل استناد، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی را از جمله مزایای اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف‌های اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران برشمرد. وی با اشاره به هم اندیشی با شهرداران مناطق برای تدوین بودجه پیشنهادی سال آتی گفت: در جلسات پیشنهاد بودجه، اقتضائات هر منطقه و نیاز مردم را با توجه به محدودیت‌های بودجه مدنظر قرار دادیم. شهرابی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، لایحه پیشنهادی خود را تنظیم و به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهد کرد. شهرابی
منبع: مهر
شناسه خبر: 883347